St Nicholas

invasion
Croeso | Welcome

Mae Pencaer wedi'i amgylchynu gan y môr ar tri ochr, yn agored i'r prifwyntoedd gorllewinol a chyda hinsawdd forwrol ysgafn, mae gan yr ardal hon nodweddion daearegol a daearyddol eithriadol ynghyd â hanes sy'n rhychwantu miloedd o flynyddoedd o fodolath dyn.

Mae'r adnodd digidol hwn yn archwilio daearyddiaeth, hanes a diwylliant yr ardal hynod ddiddorol hon yng Ngogledd Sir Benfro.

Pencaer is surrounded by the sea on three sides, open to the westerly prevailing winds and with a mild maritime climate, this area has exceptional geological and geographical features together with a history spanning thousands of years of human occupation.

This digital resource explores the geography, history and culture of this fascinating area of North Pembrokeshire.

Welcome
Croeso | Welcome

Mae Pencaer wedi'i amgylchynu gan y môr ar tri ochr, yn agored i'r prifwyntoedd gorllewinol a chyda hinsawdd forwrol ysgafn, mae gan yr ardal hon nodweddion daearegol a daearyddol eithriadol ynghyd â hanes sy'n rhychwantu miloedd o flynyddoedd o fodolath dyn.

Mae'r adnodd digidol hwn yn archwilio daearyddiaeth, hanes a diwylliant yr ardal hynod ddiddorol hon yng Ngogledd Sir Benfro.

Pencaer is surrounded by the sea on three sides, open to the westerly prevailing winds and with a mild maritime climate, this area has exceptional geological and geographical features together with a history spanning thousands of years of human occupation.

This digital resource explores the geography, history and culture of this fascinating area of North Pembrokeshire.

invasion
Croeso | Welcome

Mae Pencaer wedi'i amgylchynu gan y môr ar tri ochr, yn agored i'r prifwyntoedd gorllewinol a chyda hinsawdd forwrol ysgafn, mae gan yr ardal hon nodweddion daearegol a daearyddol eithriadol ynghyd â hanes sy'n rhychwantu miloedd o flynyddoedd o fodolath dyn.

Mae'r adnodd digidol hwn yn archwilio daearyddiaeth, hanes a diwylliant yr ardal hynod ddiddorol hon yng Ngogledd Sir Benfro.

Pencaer is surrounded by the sea on three sides, open to the westerly prevailing winds and with a mild maritime climate, this area has exceptional geological and geographical features together with a history spanning thousands of years of human occupation.

This digital resource explores the geography, history and culture of this fascinating area of North Pembrokeshire.

invasion
Croeso | Welcome

Mae Pencaer wedi'i amgylchynu gan y môr ar tri ochr, yn agored i'r prifwyntoedd gorllewinol a chyda hinsawdd forwrol ysgafn, mae gan yr ardal hon nodweddion daearegol a daearyddol eithriadol ynghyd â hanes sy'n rhychwantu miloedd o flynyddoedd o fodolath dyn.

Mae'r adnodd digidol hwn yn archwilio daearyddiaeth, hanes a diwylliant yr ardal hynod ddiddorol hon yng Ngogledd Sir Benfro.

Pencaer is surrounded by the sea on three sides, open to the westerly prevailing winds and with a mild maritime climate, this area has exceptional geological and geographical features together with a history spanning thousands of years of human occupation.

This digital resource explores the geography, history and culture of this fascinating area of North Pembrokeshire.

Welcome
Croeso | Welcome

Mae Pencaer wedi'i amgylchynu gan y môr ar tri ochr, yn agored i'r prifwyntoedd gorllewinol a chyda hinsawdd forwrol ysgafn, mae gan yr ardal hon nodweddion daearegol a daearyddol eithriadol ynghyd â hanes sy'n rhychwantu miloedd o flynyddoedd o fodolath dyn.

Mae'r adnodd digidol hwn yn archwilio daearyddiaeth, hanes a diwylliant yr ardal hynod ddiddorol hon yng Ngogledd Sir Benfro.

Pencaer is surrounded by the sea on three sides, open to the westerly prevailing winds and with a mild maritime climate, this area has exceptional geological and geographical features together with a history spanning thousands of years of human occupation.

This digital resource explores the geography, history and culture of this fascinating area of North Pembrokeshire.

Saif plwyf Tremarchog ar arfordir gogledd-orllewinol Sir Benfro yn ne-orllewin Cymru. Gyda Llanwnda i’r dwyrain a Threopert i’r gorllewin dyma’r tri phlwyf sy’n creu Pencaer y cyfeirir ato weithiau fel Pen Strwmbwl.

Ariennir y prosiect digidol hwn gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cadw a Llywodraeth Cymruo dan gynllun y Grant Treftadaeth.

The parish of St Nicholas lies in the north-west coastal area of Pembrokeshire in south-west Wales. Together with Llanwnda to the east and Granston to the west, these parishes cover the Pencaer headland, often referred to as the ‘Strumble Head’ area.

This digital project is funded by the National Lottery Heritage Fund, Cadw and Welsh Government under the Heritage Grant scheme.

 

 

Archwilio | Explore     Oriel Gyfryngol | Media Gallery     Amdanom Ni | About Us     Cydnabyddiaethau | Acknowledgements