Cydnabyddiaethau | Acknowledgements

Cydnabyddiaethau | Acknowledgements

Ariennir y prosiect digidol hwn gan Gronfa Treftadaeth y Loteri GenedlaetholCadw a Llywodraeth Cymruo dan gynllun y Grant Treftadaeth.

Mae’r wefan a pheth o’r gwaith ffilmio a ffotograffiaeth wedi’u cynllunio a’u darparu gan PLANED.

Mae’r manylion ar y wefan wedi’u hymchwilio a’u casglu gan bobl leol o wahanol ffynonhellau, a phobl yn gysylltiedig gyda’r ardal.

This digital project is funded by the National Lottery Heritage FundCadw and Welsh Government under the Heritage Grant scheme.

The website along with some of the accompanying film and photography has been designed and delivered by PLANED.

The detailed information featured on the site has been meticulously researched and collected by local people from a variety of local sources and persons connected with the area.


Home » Cydnabyddiaethau | Acknowledgements