Amdanom Ni | About Us

Amdanom Ni | About Us

Saif plwyf Tremarchog ar arfordir gogledd-orllewinol Sir Benfro yn ne-orllewin Cymru. Gyda Llanwnda i’r dwyrain a Threopert i’r gorllewin dyma’r tri phlwyf sy’n creu Pencaer y cyfeirir ato weithiau fel Pen Strwmbwl.

Wedi’i hamgylchynu gan y mor ac yn agored i’r gwyntoedd gorllewinol a hinsawdd fwyn mae gan yr ardal hon nodweddion daearegol a daearyddol eithriadol ynghyd ag hanes yn ymestyn dros filoedd o flynyddoedd.

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gyda’r bwriad o ddarparu gwybodaeth ffisegol, hanesyddol, diwylliannol a chyfredol at wasanaeth trigolion lleol, ymwelwyr a phawb sy’n ymddiddori yn yr ardal.

Bydd yr adnodd hon yn parhau i ddatblygu a chynnwys gwybodaeth ar nifer o bynciau a disgyblaethau a’r isod yn arbennig.

 • Daearyddiaeth a daeareg
 • Astudiaethau natur a bywyd gwyllt
 • Hanes cynnar dyn a’i ddatblygiad
 • Bywyd ysbrydol yn cynnwys eglwys eglwysi a chapeli
 • Hanes cymdeithasol ac
 • Amaeth a diwydiant.

The parish of St Nicholas lies in the north-west coastal area of Pembrokeshire in south-west Wales. Together with Llanwnda to the east and Granston to the west, these parishes cover the Pencaer headland, often referred to as the ‘Strumble Head’ area.

Surrounded by the sea on three sides, open to the westerly prevailing winds and with a mild maritime climate this area has exceptional geological and geographical features together with a long history of events and culture and thousands of years of human occupation.

This website has been developed with the intention of providing physical, historical, cultural and current information on the area for the benefit of local residents, visitors to the area and anybody else with an interest.

This resource will continue to develop, and to feature information covering many subjects and disciplines, including these specific areas of interest:

 • Geography and geology;
 • Natural history and wildlife;
 • Early human occupation and subsequent history;
 • Spiritual life, including churches and chapels;
 • Social history; and
 • Agriculture and Industry.

Home » Amdanom Ni | About Us