Amaeth | Agriculture

Ceir hanes ysgrifenedig am amaeth yng Ngogledd Sir Benfro yng nghofnodion Esgob Ty Ddewi o’r 13eg ganrif a’r 14eg ganrif. Gellir bod yn weddol sicr, fodd bynnag, bod dulliau amrywiol o amaeth yn bodoli yn y cyfnodau hir cyn hynny, a thros gyfnod o amser datblygwyd dulliau o amaeth i gynnal y boblogaeth leol.

Heddiw, ceir economi amaeth cymysg yng ngolgledd Sir Benfro a Thremarchog. Ceir cynhyrchwyr llaeth yn yr ardal o hyd, rhai gyda rhifoedd sylweddol o dda godro (600 i 800), eraill ar raddfa lai (250 i 500). Mae dwy fferm yn defnyddio dulliau organig. Yn ogystal mae nifer sylweddol o ddefaid, gwartheg stor ac eidion ac hefyd cnydau grawn a thato yn cael eu tyfu ar gyfer eu marchnata drwy’r flwyddyn.

Amaethyddiaeth ym Mhencar

Written records of agriculture in the north Pembrokeshire area are found in the 13th and 14th century records of the Bishop of St. David’s.  However, in the long periods of time before that it can be reasonably certain that various agricultural practices existed and that over time agriculture developed to support the local population.

Today, the north Pembrokeshire area and St. Nicholas has a mixed farming economy.  There are still milk producers in the area, some with substantial numbers of dairy cows (600 to 800), others at a lower level, 250 to 500 head of dairy cows. 2 dairy farms use organic production methods.  In addition there are substantial numbers of sheep, store and beef cattle, together with cereal crops and potatoes grown to be marketed all through the year.

Agriculture in Pencaer