Traddodiadau Ardal Tremarchog | St Nicholas’ Area Traditions

Gan Hedydd Hughes

Mae’r erthygl hon yn rhestru rhai o draddodiadau, arferion, chwedlau a straeon gwerin ardal Tremarchog.

Traddodiadau

By Hedydd Hughes

This article lists some of the traditions, customs, myths and folk tales of the St. Nicholas area.

Traditions